Torgeir koser seg hver morgen med pølser på Go bua i Moss. I følge Torgeir er Go bua i særklasse når det gjelder pølser i byen.

Intervjuet du hører er ett lite utdrag fra P4 om Torgeirs slankeopplegg. :-)