Dag Vidar Kruse. Trommer og kor.

Her får du snart vite litt mer om trommemannen Dag.